Det er nesten ingen som går til en bankfilial for å søke om lån eller kreditt lenger. Alt er digitalisert, og faktisk finnes det nesten ingen filialer igjen. Når det gjelder såkalte forbrukslån uten sikkerhet, er de fleste tilbydere rene nettbanker.

Finn banker som passer ditt lånebehov

Hvor stort lån eller kreditt du trenger vil ha innvirkning på hvilke banker du kan søke hos. Bankenes grenser for minste og største lånesum er forskjellige, og kun et fåtall av de tilbyr forbrukslån som fungerer som kreditter.

Dette finner du ut av på såkalte sammenligningssider eller låneportaler. Mange slike nettsteder har oversikt over samtlige banker, hvilke lånesummer de tilbyr, hvilken type lån (nedbetalingslån eller kredittlån), betingelser, krav til søker, og så videre. Her finner du mer info om hvordan søknadsprosessen fungerer (informasjon om forbrukslån er hentet fra www.billigeforbrukslån.no).

Enkelt å sende søknader

Søknadskjemaene til hver enkelt bank er omtrent helt like. Du oppgir navn, fødselsnummer, epost og mobilnummer. Noen banker krever mer informasjon, for eksempel sivilstand, boform, eller om du har barn. I alle tilfeller tar det ikke mange minuttene å få sendt søknaden.

Du kan også korte ned tidsbruken ved å søke gjennom en lånemegler (kalles også finansagent, låneagent eller lignende). Disse firmaene henter inn tilbud fra banker de samarbeider med, noen ganger så mange som 15 til 20 stykker.

Slik vurderer banken søknaden

Alle banker foretar en kredittvurdering før de svarer (ifølge bisnode.no). I dag er denne delen nærmest helt automatisert i de fleste banker. Kredittvurderingen er basert på offentlig tilgjengelige opplysninger om blant annet din kredittscore, inntekt, gjeld og betalingshistorikk. I første omgang avgjør banken om du i det hele tatt kan få lån, og om du får låne den summen du søkte om. Er svaret ja på begge spørsmål, bruker banken de samme opplysningene til å fastsette et individuelt rentetilbud.

Rentetilbudene på usikrede lån og kreditter er vanligvis mellom to ytterpunkt. For eksempel kan en bank ha 7,5% rente som det laveste nivået, og 17,5% som høyeste. Hver enkelt søkers rentetilbud vil havne et sted mellom ytterpunktene. De med god betalingsevne og høy kredittverdighet får de beste tilbudene (laveste renter).

Långiverne svarer nesten umiddelbart

Alt det som er nevnt til nå er momenter som tar svært kort tid. Teoretisk kan mange banker bestemme om du er kredittverdig i løpet av kun noen minutter. Dette fordi det er selvlærende dataprogrammer som foretar vurderingen og innhentingen av opplysninger, uten at en bankansatt er involvert.

Derfor er det ikke uvanlig at du får svar på søknaden allerede noen minutter etter at du sendte den inn. Et fåtall banker bruker inntil et døgn, mens andre kanskje bruker noen timer.

Utbetaling av pengene

Dersom banken mener du kvalifiserer til å få låne det du søkte om, får du et lånetilbud inkludert i svaret. velger du å akseptere dette må du normalt signere avtalen online med BankID. Deretter ber de fleste banker om dokumentasjon på inntekt, såfremt du ikke søker om et veldig lavt lånebeløp i spesifikke banker. Dokumentasjonen er noe de fleste har klart på forhånd, og er som regel kun siste års skattemelding og siste måneds lønnsslipp.

Deretter utbetaler banken lånet til den kontoen du oppga. I noen tilfeller får låntakeren pengene på konto samme dag. Det vanlige er imidlertid at det hele tar omtrent 2 til 3 dager. Her igjen vil lånesum og hvilken bank det er snakk om innvirke på tidsbruken.

Se også : https://www.expressbank.no/forbrukslaan/